Potwierdzenie Współpracy
  • Opinia

Summary

Potwierdzam zrealizowanie usług audytu, przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych, zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych osobowych oraz szkolenia zamknięte jak i e-learningowe pracowników.

IBPM S.A. specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań wspierających procesy biznesowe, wykorzystując szeroko rozumiane platformy middleware. Firma posiada status IBM Gold Business Partner, który potwierdza wysokie kompetencje i doświadczenie.

Referencje potwierdzenie współpracy IBPM S.A. RODO ODO