Spółka SALVIO wyróżnia się nowoczesnym podejściem do zarządzania organizacją. Przez nowoczesny styl zarządzania należy przede wszystkim rozumieć dążenie do zinformatyzowania realizowanych zadań w przedsiębiorstwie. Uważamy, iż w obecnej dobie prowadzenia biznesu, podejmowane zadania mają dużą większą szanse powodzenia w sytuacji wykorzystania systemu informatycznego jako narzędzia wspierającego działania przedsiębiorców. Dlatego też Spółka proponuje swoim Klientom innowacyjny system informatyczny do kompleksowego zarządzania ochroną danych osobowych.


Efektywność działania jest uzależniona w dużej mierze od dojrzałości procesowej organizacji. W tym zakresie specjalizuje się spółka SALVIO, a kluczowym elementem naszego działania jest dojrzałość prawno – informatyczna w ochronie danych osobowych. Organizacje zarządzane w sposób nowoczesny i świadomy to właśnie firmy, które preferują podejście procesowe. I tu nawiązujemy do głównej działalności naszej Spółki, która oferuje systemowe podejście do ochrony danych osobowych, bezpieczne procedowanie w zakresie ich przetwarzania oraz zapewnia możliwość ciągłego doskonalenia.

img

Wizja Firmy

Wizją firmy jest wdrożenie u każdego Klienta innowacyjnego systemu informatycznego, służącego do kompleksowej ochrony danych osobowych oraz spełniającego wymagania prawne w tym zakresie. System umożliwi w przyjazny sposób spełnienie ustawowych obowiązków, nałożonych na podmioty przetwarzające dane osobowe oraz znacznie skróci czas, jaki Klient będzie musiał na to poświęcić.
img

Misja Firmy

Misją firmy jest zapewnienie kompleksowej ochrony danych osobowych oraz budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zasadności wdrażania zasad zabezpieczających dane osobowe. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem na rzecz naszych Klientów. Zapewniamy profesjonalne podejście i wysoko wykwalifikowaną kadrę menadżerską i pracowniczą. Dążymy do doskonałości świadcząc usługi dla Klienta, zawsze stawiając na pierwszym miejscu jego wymagania, uwzględniając jednocześnie obowiązujące przepisy prawne. Uważnie słuchamy i analizujemy życzenia Klienta oraz doradzamy najlepsze rozwiązanie „szyte na miarę”, mając na względzie optymalizację kosztów dla Klienta.

Zaufali Nam:

Zainteresowany?