Wdrożenie RODO

Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala stwierdzić, że istnieją pewne kluczowe elementy informacji, których umiejętne pozyskanie i przetworzenie, pozwala w przejrzysty sposób zoptymalizować procedurę wdrożenia. Proces ten jest dość skomplikowany i wymaga on stopniowych działań w czasie.

Plan wdrożenia wymagań z zakresu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) opracowany przez SALVIO Sp. z o.o.

I. Część rozpoznawcza.

&nbsp

Zebranie kluczowych informacji od Klienta

&nbsp

Raport ogólny zawierający zalecenia które należy podjęć celem uzyskania zgodności z GDPR.

&nbsp

Audyt sprawdzający

&nbsp

Analiza i opracowanie dokumentu, na bazie którego Klient dowiaduje się, które obszary przetwarzania danych muszą zostać dostosowane oraz co należy zrobić by spełnić wymogi RODO

&nbsp

Oferta na część analityczno – wdrożeniową

II. Część analityczno – wdrożeniowa.

Odnosząc się do przeprowadzenia części drugiej planu wdrożenia, niezbędne jest ukończenie części pierwszej. Składowe obsługi analityczno – wdrożeniowej:

&nbsp

Powołanie własnego IOD lub powierzenie pełnienia funkcji IOD poprzez outsourcing Salvio Sp. z o.o.

&nbsp

Przeprowadzenie szczegółowej analizy, do której opracowania niezbędne są informacje pozyskane podczas audytu sprawdzającego.

&nbsp

Szacowanie ryzyka dla czynności przetwarzania oraz systemów przetwarzających dane osobowe, w tym ocena skutków dla ochrony danych osobowych.

&nbsp

Opracowanie planu naprawczego.

&nbsp

Udostępnienie narzędzi umożliwiających wdrożenie planu naprawczego przez Klienta: szablony dokumentów, szkolenie pracowników z ogólnego zakresu przepisów RODO, konsultacje.

&nbsp

Oferta na część rozszerzoną.

III. Część rozszerzona (opcjonalna).

W zależności od oczekiwań oraz ustaleń uzgodnionych z Klientem podczas obsługi, część trzecia może zawierać następujące elementy:

&nbsp

Wprowadzenie planu naprawczego przez specjalistów Salvio.

&nbsp

Opracowanie niezbędnych dokumentów, dostosowanych do firmy.

&nbsp

Dedykowane szkolenia tematyczne / IOD.

&nbsp

Dostosowanie systemów.

&nbsp

Rozszerzony pakiet konsultacji.

Zainteresowany?

Napisz do nas