Spółka SALVIO oferuje szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Proponujemy naszym Klientom zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Przeprowadzamy zapisy na szkolenia we współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Aktualnie prowadzimy zapisy na szkolenie, które odbędzie się w lipcu. Więcej informacji zainteresowanym prześlemy drogą mailową.

Temat szkolenia:

Odliczanie czasu, czyli jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR)”

Zakres szkolenia:

 1. Zasada neutralności technologicznej i jej znaczenie w okresie przejściowym:
  • Środki organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danym
  • Typowe obszary organizacyjne wymagające wdrożenia środków oraz ich dobór w perspektywie RODO
  • Rodzaje środków organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych w praktyce
 2. Wewnętrzne aspekty organizacyjne w okresie przejściowym – praktyczne rozwiązania:
  • Systemy informatyczne na rok przed rozpoczęciem stosowania RODO
  • Praktyczne aspekty zastosowania zasad privacy by designprivacy by default
  • Szacowanie poziomu ryzyka i zasada neutralności w zabezpieczaniu systemów informatycznych
  • Poszukiwanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w RODO
  • Ujmowanie poziomów poufności, integralności i dostępności danych w systemach informatycznych a RODO
  • Praktyczne rozwiązania sprzętowe zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Praktyczne rozwiązania programowe zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Zmiana hasła co 30 dni to przeżytek – bezpieczne uwierzytelnianie systemów informatycznych w RODO
  • Kopie zapasowe systemów informatycznych spełniające wymogi RODO
  • Logowanie operacji przetwarzania danych w systemach informatycznych według wymogów RODO

⊕ Praktyczne radzenie sobie z problemami urządzeń mobilnych w świetle RODO (GDPR) – dyskusja (warsztat)

img

Temat szkolenia:
Wprowadzenie do ochrony danych osobowych.
Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Aleja Zwycięstwa 96/98
Gdynia 81-451
Termin szkolenia:
6 kwietnia 2017 r.
Czas trwania szkolenia:
Od 10:00 do 16:00

Cena szkolenia:
Darmowe dla firm PPNT

Szkolenie we współpracy z
Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym

Formularz zgłoszeniowy

Akceptuje regulamin Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu informowania mnie o innych szkoleniach organizowanych w przyszłości przez SALVIO Sp. z o.o. Mam świadomość, iż podaję dane osobowe w pełni dobrowolnie i przysługuje mi w stosunku do nich prawo wglądu i ich poprawiania. Administratorem moich danych osobowych będzie SALVIO sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98/3/8, e-mail: abi@odo360.pro.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Zapisy odbywają się wg kolejności zgłoszeń.

Oferujemy również szkolenia z zakresu:

 1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowy
 2. Minimalizacja odpowiedzialności członków zarządu z tytułu ochrony danych osobowych
 3. Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach IT
 4. Ochrona danych osobowych dla przedsiębiorców z sektora ICT
 5. Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym
 6. Odliczanie czasu, czyli jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR)
 7. Szkolenie dla początkujących administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych (ABI/IOD)

Prowadzący:

Konrad Mazur

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
praktykujący prawnik

Obsługuje firmy z branży IT, specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii, prawnej ochronie informacji i zapewnianiu cyberbezpieczeństwa w biznesie. Pomaga zabezpieczać dowody elektroniczne i prowadzi szkolenia dla kadr kierowniczych oraz pracowników firm z sektora IT. Na Wydziale Prawa i Administracji Poznańskiego Uniwersytetu prowadzi zajęcia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.

I. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych:
 1. Główne zasady ochrony danych osobowych
 2. Obowiązki przedsiębiorców związane z ochroną danych osobowych:
  • Legalizacja przetwarzania
  • Realizacja obowiązków informacyjnych
  • Korzystanie z outsourcingu a ochrona danych osobowych
  • Powołanie i zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) lub inspektora ochrony danych (IOD)
 3. Prawidłowa identyfikacja zbiorów danych osobowych
 4. Powołanie i zadania administratora bezpieczeństwa informacji
 5. Rola administratora sieci informatycznej
 6. Ochrona danych osobowych w najczęstszych aspektach organizacyjnych
 7. Ochrona danych osobowych w rekrutacji
 8. Kim jest GIODO i za co może ukarać przedsiębiorcę
 9. Przebieg kontroli przeprowadzanej przez GIODO
 10. Obowiązek szacowania ryzyka dla przetwarzanych danych osobowych przez przedsiębiorców
II. Minimalizacja odpowiedzialności członków zarządu z tytułu ochrony danych osobowych:
 1. Odpowiedzialność członków zarządu za przetwarzanie danych osobowych w spółce:
  • Odpowiedzialność karna
  • Odpowiedzialność cywilna
  • Odpowiedzialność administracyjna
  • Odpowiedzialność wewnętrzna względem spółki
  • Odpowiedzialność w przypadku zbyt wąskiej lub zbyt szerokiej współpracy podejmowanej na żądanie organów ścigania i innych instytucji państwowych
 2. Metody minimalizacji zakresu odpowiedzialności ponoszonej przez członków zarządu:
  • Powołanie ABI/IOD a odpowiedzialność członków zarządu
  • Budowa struktury organizacyjnej optymalizującej odpowiedzialność
  • Wybrane procesy eliminujące zagrożenia
 3. Kontrahenci a ochrona danych osobowych:
  • Współpraca gospodarcza z przedsiębiorstwami UE a ochrona danych osobowych i odpowiedzialność członków zarządu
  • Modele „przerzucenia” odpowiedzialności za ochronę danych osobowych na kontrahentów
  • Outsourcing usługi ABI
 4. Współpraca gospodarcza z przedsiębiorstwami z USA oraz spoza UE a ochrona danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem programu Privacy Shield
III. Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach IT:
 1. Główne zasady ochrony danych osobowych w rozwiązaniach IT
 2. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia oprogramowania i rozwiązań IT naruszające ochronę danych osobowych
 3. Realizacja obowiązków ochrony danych osobowych w fazie projektowania oprogramowania lub innych rozwiązań IT (privacy by design)
 4. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych
 5. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w oprogramowaniu wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych
 6.  Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w aplikacjach mobilnych
 7. Interoperacyjność i przenoszalność danych osobowych
 8. Zarządzanie uprawnieniami oraz zasobami w zbiorach danych osobowych
 9. Zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych

⊕ Warsztaty związane z zastosowaniem omówionych zagadnień w rzeczywistych środowiskach roboczych (opartych o konkretne technologie)

IV. Ochrona danych osobowych dla przedsiębiorców z sektora ICT:
 1. Szczególne obowiązki związane z ochroną danych osobowych w sektorze ICT
 2. Poprawne pobieranie zgód na przetwarzanie danych i świadczenie usług
 3. Praktyczne aspekty działania według zasady privacy by design w sektorze ICT
 4. Praktyczne aspekty działania według zasady privacy by default w sektorze ICT
 5. Profilowanie w usługach ICT oraz przetwarzanie danych osobowych na masową skalę przy wykorzystaniu IoT
 6. Wdrożenie One-Stop-Shop przez podmioty działające na rynku ICT
 7. Obowiązki notyfikacyjne w przypadku incydentów
 8. Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
 9. Zabezpieczanie dowodów elektronicznych poświadczających naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych
 10. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, w tym organom ścigania
 11. Wyłączanie się z odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych

⊕ Warsztaty dotyczące dobrych praktyk związanych z zapewnieniem należytego poziomu ochrony w usługach ICT (na bazie konkretnych rozwiązań programowych)

V. Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym:
 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w marketingu internetowym
 2. Różne modele procesów marketingu internetowego a ochrona danych osobowych
 3. Sposoby poprawnego zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych
 4. Pozyskiwanie danych osobowych z mediów społecznościowych – jak robić to w sposób zgodny z prawem ochrony danych osobowych
 5. „Zapłata” danymi osobowymi w marketingu internetowym
 6. Profilowanie osób podczas marketingu internetowego
 7. Kupno zbiorów danych osobowych – jak ocenić legalność
 8. Udostępnianie i sprzedaż pozyskanych danych osobowych – kiedy będą możliwe
 9. Szacowanie ryzyka związanego z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych podczas działań marketingowych
 10. Korzystanie z Google Adwords, Analytics i innych podobnych rozwiązań a ochrona danych osobowych
 11. Zasady legalnego wykorzystywania wizerunku pracownika przez pracodawcę

⊕ Warsztaty polegające na rozwiązywaniu autentycznych kazusów, w których duże przedsiębiorstwa popełniały nieoczywiste błędy z zakresu prawa ochrony danych osobowych

VI. Odliczanie czasu, czyli jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR):
 1. Zasada neutralności technologicznej i jej znaczenie w okresie przejściowym:
  • Środki organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danym
  • Typowe obszary organizacyjne wymagające wdrożenia środków oraz ich dobór w perspektywie RODO
  • Rodzaje środków organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych w praktyce
 2. Wewnętrzne aspekty organizacyjne w okresie przejściowym – praktyczne rozwiązania:
  • Systemy informatyczne na rok przed rozpoczęciem stosowania RODO
  • Praktyczne aspekty zastosowania zasad privacy by designprivacy by default
  • Szacowanie poziomu ryzyka i zasada neutralności w zabezpieczaniu systemów informatycznych
  • Poszukiwanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w RODO
  • Ujmowanie poziomów poufności, integralności i dostępności danych w systemach informatycznych a RODO
  • Praktyczne rozwiązania sprzętowe zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Praktyczne rozwiązania programowe zapewniające bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Zmiana hasła co 30 dni to przeżytek – bezpieczne uwierzytelnianie systemów informatycznych w RODO
  • Kopie zapasowe systemów informatycznych spełniające wymogi RODO
  • Logowanie operacji przetwarzania danych w systemach informatycznych według wymogów RODO

⊕ Praktyczne radzenie sobie z problemami urządzeń mobilnych w świetle RODO (GDPR) – dyskusja (warsztat)

VII. Szkolenie dla początkujących administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych (ABI/IOD):
 1. Podstawowe obowiązki i wymagania stawiane ABI i IOD
 2. Możliwa do poniesienia przez ABI lub IOD odpowiedzialność prawna
 3. Zapewnianie sobie „niezależności i organizacyjnej odrębności” w wykonywaniu obowiązków ABI i IOD
 4. Raportowanie nieprawidłowości administratorowi danych a zwolnienie z odpowiedzialności ABI i IOD
 5. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ABI i IOD
 6. Realizacja obowiązków szkoleniowych i audytowych
 7. Realizacja programu sprawdzeń
 8. Rola ABI i IOD w podejściu opartym na ryzyku
 9. Prawidłowe wykonywanie zadań zleconych ABI przez GIODO

⊕ Rola ABI w rozwiązywaniu „trudnych przypadków” – warsztaty oparte na prawdziwych przypadkach
⊕ Możliwość zakończenia szkolenia podejściem do testu sprawdzającego, po którego zdaniu ABI otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę

 

Zaufali Nam:

Zainteresowany?