Informujemy, że my, SALVIO Sp. z o.o. (Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, odo@salvio.pl, +48 58 71 26 360), jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej, a także strony internetowej, formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym – poprzez profilowanie).

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Ostatnia aktualizacja treści niniejszych informacji nastąpiła 23 października 2018 r.