Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies użytkowników (dalej jako Użytkownicy) strony internetowej salvio.pl (dalej jako Strona) prowadzonej przez SALVIO spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku (VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000658515, NIP 5862313679, REGON 366336794, kapitał zakładowy 12.000 zł (dalej jako SALVIO).

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest SALVIO.

 3. SALVIO przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej jako Rozporządzenie);

 4. SALVIO przetwarza:

 • dane Użytkowników kontaktujących się z SALVIO za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu kontaktu z Użytkownikiem 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) przez czas niezbędny do kontaktu; niepodanie adresu e-mail uniemożliwia SALVIO kontakt z Użytkownikiem;

 • dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od SALVIO – w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Użytkownika adres e-mail na podstawie jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) do czasu odwołania zgody; Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, wyrażenie zgody jest dobrowolne;

 • dane Użytkowników dokonujących zgłoszenia na szkolenia prowadzone przez SALVIO – w celu podjęcia działań przez zawarciem umowy dotyczącej danego szkolenia 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową dotyczącą danego szkolenia; Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, ale ich niepodanie uniemożliwia dokonanie zgłoszenia na szkolenie;

 • dane Użytkowników w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) przez okres ………...

 1. SALVIO może udostępnić dane osobowe Użytkowników swoim podwykonawcom, którym powierza przetwarzanie tych danych np. dostawcom usług IT, usług hostingowych, operatorom płatności, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, np. organom ścigania. SALVIO nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że dotyczące go przetwarzanie danych osobowych narusza Rozporządzenie. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 4. SALVIO nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec Użytkowników (w tym do ich profilowania).

 5. Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca ze Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. umożliwienia prawidłowego działania Strony,

 2. dostosowania sposobu prezentowania treści na Stronie do preferencji Użytkowników,

 3. analizy sposobu korzystania ze Strony.

 1. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Strony, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili zamknięcia okna przeglądarki (tzw. pliki sesyjne) lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia (tzw. pliki stałe).

 2. Podczas korzystania ze Strony w urządzeniu zostają umieszczone pliki cookies niezbędne dla prawidłowego działania Strony. W przypadku pozostałych plików cookies, odmowa zgody Użytkownika na ich przechowywanie, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania ze Strony, choć może wpływać na sposób jej działania.

 3. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 4. Niniejszy dokument może ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Strony lub zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności.

 5. Użytkownik może zgłaszać do SALVIO pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SALVIO za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail …………………

Firma zajmująca się Ochroną Danych Osobowych oraz szkoleniami RODO. Concierge od bezpieczeństwa w twojej firmie.
© 2022 SALVIO Sp. z.o.o. All Rights Reserved.
Usługi
SALVIO
Kontakt
+48 58 727 05 48

odo@salvio.pl

has been added to the cart. View Cart