Audyt rodo

Celem audytu RODO jest weryfikacja stanu przedsiębiorstwa pod kątem wymagań prawnych RODO oraz analiza, w jakim stopniu wymagania te są egzekwowane w stosunku do opracowanej dokumentacji. Sprawdzając dokumentację ochrony danych osobowych skupiamy się na odpowiedniej implementacji przepisów prawnych oraz wykazujemy obszary wymagające ewentualnych zmian.

 

Kryteria audytu są prezentowane na potrzebę rozpoczęcia działań sprawdzających. Kluczem do sukcesu jest opracowanie oraz wykazanie zaleceń uzyskania zgodności z prawem ochrony danych osobowych w przypadku ewentualnych uchybień dotyczących wymagań RODO.

 

Realizowany wg planu sprawdzeń audyt RODO, obejmuje obszary dotyczące zakresu:

Główny zakresu działalności

Główny zakres działalności

Struktura oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Struktura oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Organizacja przepływu danych osobowych

Organizacja przepływu danych osobowych

Szkolenia z zakresu ochrony danych

Szkolenia z zakresu ochrony danych

Sprawdzenia rejestru czynności przetwarzania danych

Sprawdzenia rejestru czynności przetwarzania danych

Sprawdzenia Strony internetowej Klienta

Sprawdzenia Strony internetowej Klienta

Analiza systemów oraz dotychczasowych zaleceń

Analiza systemów oraz dotychczasowych zaleceń

Szacowania ryzyka

Szacowania ryzyka

Prawa przysługującye OKDD

Prawa przysługującye OKDD

Obowiązki administratora danych osobowych

Obowiązki administratora danych osobowych

Przegląd środków organizacyjnych i technicznych

Przegląd środków organizacyjnych i technicznych

Wdrożenie Privacy by Design, czyli środków z art. 25

Wdrożenie Privacy by Design, czyli środków z art. 25

Obowiązki związane ze współadministracją

Obowiązki związane ze współadministracją (ustalenie podziału obowiązków, udostępnianie zasadniczej treści uzgodnień OKDD)

Wydawania upoważnień każdej osobie przetwarzającej dane z polecenia procesora administratora

Wydawania upoważnień każdej osobie przetwarzającej dane z polecenia procesora / administratora

Podsumowując powyższy zakres audytu rodo należy mieć na uwadze, że są to prace mające na celu zebranie kluczowych informacji oraz weryfikację dokumentacji pod względem zgodności z RODO. Po przeprowadzonym audycie zostaje opracowany raport, w którym ujmujemy plan naprawczy zawierający zakres prac, zalecenia oraz ocenę podsumowującą.

Firma zajmująca się Ochroną Danych Osobowych oraz szkoleniami RODO. Concierge od bezpieczeństwa w twojej firmie.
© 2022 SALVIO Sp. z.o.o. All Rights Reserved.
Usługi
SALVIO
Kontakt
+48 58 727 05 48

odo@salvio.pl

has been added to the cart. View Cart