AUDYT
OCENA POSIADANEJ DOKUMENTACJI
PLANOWANE KONTROLE OKRESOWE
RAPORTOWANIE
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE

WDROŻENIE
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
PANEL DO ZARZĄDZANIA ODO
KONFIGURACJA ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE

OBSŁUGA
ZGŁOSZENIE DO GIODO
PEŁNIENIE FUNKCJI ABI/ASI
OBSŁUGA IT
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE

ARCHIWIZACJA
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA
WŁASNE SERWERY
DORADZTWO
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE
/******************************************
– PREPARE PLACEHOLDER FOR SLIDER –
******************************************/
var setREVStartSize=function(){
try{var e=new Object,i=jQuery(window).width(),t=9999,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0;
e.c = jQuery(‚#rev_slider_1_1’);
e.responsiveLevels = [1240,1240,778,480];
e.gridwidth = [1240,1024,778,480];
e.gridheight = [400,768,960,720];
e.sliderLayout = „fullwidth”;
if(e.responsiveLevels&&(jQuery.each(e.responsiveLevels,function(e,f){f>i&&(t=r=f,l=e),i>f&&f>r&&(r=f,n=e)}),t>r&&(l=n)),f=e.gridheight[l]||e.gridheight[0]||e.gridheight,s=e.gridwidth[l]||e.gridwidth[0]||e.gridwidth,h=i/s,h=h>1?1:h,f=Math.round(h*f),”fullscreen”==e.sliderLayout){var u=(e.c.width(),jQuery(window).height());if(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(„,”);if (c) jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split(„%”).length>1&&void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0?u-=jQuery(window).height()*parseInt(e.fullScreenOffset,0)/100:void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0&&(u-=parseInt(e.fullScreenOffset,0))}f=u}else void 0!=e.minHeight&&f
div.wa_wps_price {
background: #00b5c0;
color:#fff!important;
margin-top:10px;
float:right;
padding:2px 10px;
border-radius:10px;
}
div.wa_wps_price span.amount {
font-size:1.2em;font-weight:bold;text-align:right;
}
.wa_wps_slider_title a:hover {
text-decoration:none;
}
#wa_wps_slider_title1400 {
color: #000;
font-size: 14px;
}
.wa_wps_post_link {
position: relative;
display: block;
}
.wa_featured_img .wa_wps_post_link .wa_wps_overlay {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
background: url(https://salvio.pl/wp-content/plugins/woocommerce-product-slider-pro/assets/images/hover.png) 50% 50% no-repeat;
background-color: rgba(40,168,211,.85);
opacity: 0;
}
.wa_featured_img .wa_wps_post_link:hover .wa_wps_overlay {
opacity: 1;
-moz-opacity: 1;
filter: alpha(opacity=1);
}
#wa_wps_image_carousel1400 {
color: #000;
font-size: 12px;
}
#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_text_overlay_caption:hover::before {
background-color: rgba(40,168,211,.85)!important;
}
#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_prev, #wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_next,#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_prev_v, #wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_next_v {
background: rgba(0, 0, 0, 0);
color: rgb(157, 157, 157);
font-size: 36px;
line-height: 43px;
width: 46px;
height: 46px;
margin-top: -36px;
opacity: 0;
}
#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_prev:hover, #wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_next:hover {
color: rgb(0, 0, 0);
}
#wa_wps_pager_1400 a {
background: rgb(0, 0, 0);
}
#wps_rating_1400 {
color: rgb(0, 0, 0);
}
#wa_wps_image_carousel1400 li img {
}
#wa_wps_image_carousel1400 li .wa_featured_img {
text-align: left;
}
#wa_wps_image_carousel1400 li {
text-align: left;
}
#wa_wps_image_carousel1400 li img:hover {
}
jQuery(document).ready(function() {
jQuery(‚#wa_wps_foo1400′).carouFredSel({ direction: „left”,
align: „center”,
width:’100%’, auto : {
play:true,
timeoutDuration:3000,
},
scroll : {
fx: „scroll”,
easing : „linear”,
duration: 1000,
pauseOnHover : true
},
infinite: true,
circular: false,
prev: {
button : „#foo1400_prev”
},
next: {
button : „#foo1400_next”
},
items: {
},
pagination: {
container: ‚#wa_wps_pager_1400’
}
}
,{transition:true }
);
//touch swipe
jQuery(„#wa_wps_foo1400”).swipe({
excludedElements: „button, input, select, textarea, .noSwipe”,
swipeLeft: function() {
jQuery(‚#wa_wps_foo1400’).trigger(‚next’, ‚auto’);
},
swipeRight: function() {
jQuery(‚#wa_wps_foo1400’).trigger(‚prev’, ‚auto’);
console.log(„swipeRight”);
},
tap: function(event, target) {
jQuery(target).closest(‚.wa_wps_slider_title’).find(‚a’).click();
}
});
//lazy loading
//magnific popup
//animation for next and prev
jQuery(‚#wa_wps_image_carousel1400’)
.hover(function() {
jQuery(‚#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_prev’).animate({ ‚left’ : ‚1.2%’, ‚opacity’ : 1 }), 300;
jQuery(‚#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_next’).animate({ ‚right’ : ‚1.2%’, ‚opacity’ : 1 }), 300;
}, function() {
jQuery(‚#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_prev’).animate({ ‚left’ : 0, ‚opacity’ : 0 }), ‚fast’;
jQuery(‚#wa_wps_image_carousel1400 .wa_wps_next’).animate({ ‚right’ : 0, ‚opacity’ : 0 }), ‚fast’;
});
});
(function($){
$(document).ready(function(){
$(document).on( „keyup”, „input.qty”, function(){
$(this).parent().next().find(„a”).attr( „data-quantity”, $(this).val() );
});
});
})(jQuery);


Minimalizacja odpowiedzialności członków zarządu z tytułu ochrony danych osobowych
499,00 zł


Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach IT
499,00 zł


Ochrona danych osobowych dla przedsiębiorców z sektora ICT
499,00 zł


Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym
499,00 zł


Szkolenie dla początkujących administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych (ABI/IOD)
499,00 zł


Jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR) – szkolenie RODO
Bezpłatne!


Jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR) – szkolenie RODO
Bezpłatne!


Jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR) – szkolenie RODO
Bezpłatne!


Jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR) – szkolenie RODO
Bezpłatne!


Jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR) – szkolenie RODO
Bezpłatne!


Jak przygotować się do nowych przepisów przed unijną reformą RODO (GDPR) – szkolenie RODO
Bezpłatne!

Jak to działa?

TWOJA FIRMA

Firma SALVIO Sp. z o. o. oferuje dwie drogi przeprowadzenia audytu w celu pozyskania informacji i przygotowania odpowiedniej oferty dla Państwa.
Należy podkreślić, iż niezależnie od wybranego przez Państwa audytu, wdrożymy wszelkie wymagania z zakresu ochrony danych osobowych, które obowiązują firmę.
Zachęcamy do wypełnienia analizy online w celu otrzymania automatycznego i rzeczowego raportu odpowiadającego na pytanie czy Państwa firma jest zobowiązana do przestrzegania wymagań ustawy o ochronie danych osobowych.
Audyt ogólny
Audyt dedykowany
Przeprowadzenie audytu wyłącznie poprzez wywiad/ rozmowę z wyznaczoną osobą
Szybko przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów
Gwarancja prawidłowości sporządzonej dokumentacji w oparciu o audyt ogólny dokumentacji
Raport ogólny
Przeprowadzenie audytu poprzez wywiad/ rozmowę, przegląd posiadanej dokumentacji, fizyczne sprawdzenie stacji roboczych itp.
Dokładnie przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów
Gwarancja na prawidłowo sporządzoną dokumentację, właściwie zabezpieczone środowisko informatyczne tj. stacje robocze, sieć itd.
Raport dedykowany (szczegółowy)

AUDYT OGÓLNY

Audyt ogólny charakteryzuje się zebraniem informacji poprzez przeprowadzenie wyłącznie rozmowy z osobą wyznaczoną przez Państwa firmę.
Podczas audytu ogólnego bazujemy wyłącznie na przekazanych od Państwa informacjach, bez dalszej, bardziej szczegółowej ingerencji czy analizy.

RAPORT OGÓLNY

Na podstawie przeprowadzonego audytu ogólnego przygotujemy dla Państwa raport zawierający opis stanu obecnego organizacji oraz wytyczne do wprowadzenia zmian w celu spełnienia wymagań ustawy o ochronie danych osobowych.

AUDYT DEDYKOWANY

Nasi specjaliści przeprowadzą dla Państwa dedykowany audyt szyty na miarę.
Zakres audytu:
– sprawdzenie obszarów najczęściej kontrolowanych przez GIODO,
– weryfikację fizycznych zabezpieczeń Państwa firmy,
– analizę wykorzystywanego przez Państwa firmę oprogramowania i tego, czy spełnia ono wymogi ochrony danych osobowych,
– podstawowe testy penetracyjne sieci i urządzeń wykorzystywanych w firmie,
– weryfikację umów, które zawierają lub powinny zawierać postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych,
– sprawdzenie wiedzy pracowników na temat ochrony danych osobowych.

RAPORT DEDYKOWANY

Po przeprowadzeniu audytu dedykowanego, specjaliści SALVIO sporządzą raport dedykowany, który wskaże działania, jakie należy podjąć by Państwa organizacja osiągnęła zgodność z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
Przeprowadzimy szczegółową analizę oraz zaproponujemy innowacyjne rozwiązanie, które:
– jest dopasowane do Państwa potrzeb i kieruje się zasadą minimalizacji kosztów i maksymalizacji efektów,
– konkretnie wskazuje co należy zrobić by przetwarzanie danych osobowych przestało być problemem,
– skupia się na środkach do osiągnięcia celu, pomijając zbędne z Państwa punktu widzenia informacje.

WDROŻENIE

Na podstawie wybranego audytu oraz sporządzonego raportu dokonamy wdrożenia wymagań z zakresu ochrony danych osobowych.
W przypadku, gdy posiadają już Państwo samodzielnie sporządzony raport, wówczas przeprowadzimy jego analizę i wskażemy zakres jego przydatności do wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych.
Następnie przystąpimy do realizacji działań zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie danych osobowych.
Podchodzimy do tematu kompleksowo i elastycznie.
Jesteśmy w stanie wdrożyć w Państwa firmie osobiście wszystkie wymagania z zakresu ochrony danych osobowych (w tym wszelkie zabezpieczenia informatyczne) lub możemy Państwu przekazać wytyczne według których wprowadzą Państwo samodzielnie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych.
Zapraszamy do kontaktu.
jQuery(‚.circle’).click(function(){
var box = jQuery(this).attr(‚box’);
jQuery(‚.circle’).removeClass(‚active’);
jQuery(this).addClass(‚active’);
console.log(box)
jQuery(‚.box’).hide();
jQuery(‚#box-‚+box).show();
});
.checked{
width: 15px;
padding-right: 5px;
}
.boxes .box{
/*background: white;*/
text-align: center;
padding: 15px;
}
.super-container-parent{
text-align: center;
}
.super-container{
display: inline-block;
margin: 0 auto;
position: relative;
}
.circle{
animation: circle 2s infinite;
}
@keyframes circle {
0%,100% {
background-color: rgba(0, 147, 155, 0.0);
}
50% {
background-color: rgba(0, 147, 155, 0.08);
}
}
.circle{
cursor: pointer;
background-color: rgba(0, 147, 155, 0.0);
transition: .5s;
}
.circle:hover{
background-color: rgba(0, 147, 155, 0.24902);
transition: .5s;
animation: 0;
}
.circle.active{
background-color: rgba(0, 147, 155, 0.24902);
animation: 0;
}
.circle.middle.top{
position: absolute;
top: 6.7%;
right: 34.5%;
width: 30%;
height: 28%;
border-radius: 50%;
}
.circle.left.top{
position: absolute;
top: 26%;
left: 2.5%;
width: 22.5%;
height: 20%;
border-radius: 50%;
}
.circle.right.top{
position: absolute;
top: 26%;
right: 2.5%;
width: 22.5%;
height: 20%;
border-radius: 50%;
}
.circle.left.bottom{
position: absolute;
bottom: 21%;
left: 2.5%;
width: 22.5%;
height: 20%;
border-radius: 50%;
}
.circle.right.bottom{
position: absolute;
bottom: 21%;
right: 2.5%;
width: 22.5%;
height: 20%;
border-radius: 50%;
}
.circle.middle.bottom{
position: absolute;
bottom: 5.5%;
right: 35.5%;
width: 29%;
height: 28%;
border-radius: 50%;
}

Zaufali Nam:
Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ