AUDYT
OCENA POSIADANEJ DOKUMENTACJI
PLANOWANE KONTROLE OKRESOWE
RAPORTOWANIE
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE

WDROŻENIE
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI
PANEL DO ZARZĄDZANIA ODO
KONFIGURACJA ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE

OBSŁUGA
ZGŁOSZENIE DO GIODO
PEŁNIENIE FUNKCJI ABI/ASI
OBSŁUGA IT
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE

ARCHIWIZACJA
KOPIA BEZPIECZEŃSTWA
WŁASNE SERWERY
DORADZTWO
SPRAWDŹ
ANALIZA ONLINE
/******************************************
– PREPARE PLACEHOLDER FOR SLIDER –
******************************************/
var setREVStartSize=function(){
try{var e=new Object,i=jQuery(window).width(),t=9999,r=0,n=0,l=0,f=0,s=0,h=0;
e.c = jQuery(‚#rev_slider_1_1’);
e.responsiveLevels = [1240,1240,778,480];
e.gridwidth = [1240,1024,778,480];
e.gridheight = [400,768,960,720];
e.sliderLayout = „fullwidth”;
if(e.responsiveLevels&&(jQuery.each(e.responsiveLevels,function(e,f){f>i&&(t=r=f,l=e),i>f&&f>r&&(r=f,n=e)}),t>r&&(l=n)),f=e.gridheight[l]||e.gridheight[0]||e.gridheight,s=e.gridwidth[l]||e.gridwidth[0]||e.gridwidth,h=i/s,h=h>1?1:h,f=Math.round(h*f),”fullscreen”==e.sliderLayout){var u=(e.c.width(),jQuery(window).height());if(void 0!=e.fullScreenOffsetContainer){var c=e.fullScreenOffsetContainer.split(„,”);if (c) jQuery.each(c,function(e,i){u=jQuery(i).length>0?u-jQuery(i).outerHeight(!0):u}),e.fullScreenOffset.split(„%”).length>1&&void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0?u-=jQuery(window).height()*parseInt(e.fullScreenOffset,0)/100:void 0!=e.fullScreenOffset&&e.fullScreenOffset.length>0&&(u-=parseInt(e.fullScreenOffset,0))}f=u}else void 0!=e.minHeight&&f

Zainteresowany?

SKONTAKTUJ SIĘ