Szkolenie: Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych (ABI/IOD)

499,00 

Prowadzący
Konrad Mazur Konrad Mazur, Praktykujący prawnik, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Już od drugiego roku studiów prawniczych interesuje się prawem nowych technologii, a szczególnie bliskie są mu prawne aspekty ochrony informacji. Konrad Mazur świadczy wsparcie prawne dla firm z sektora IT. Nie boi się innowacyjnych rozwiązań, zarówno w sferze przepisów, jak i technologii.

Początek
23 lutego 2018 09:00
Koniec
23 lutego 2018 16:00
Adres
Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98   Wyświetl mapę
  1. Podstawowe obowiązki i wymagania stawiane ABI i IOD
  2. Możliwa do poniesienia przez ABI lub IOD odpowiedzialność prawna
  3. Zapewnianie sobie „niezależności i organizacyjnej odrębności” w wykonywaniu obowiązków ABI i IOD
  4. Raportowanie nieprawidłowości administratorowi danych a zwolnienie z odpowiedzialności ABI i IOD
  5. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ABI i IOD
  6. Realizacja obowiązków szkoleniowych i audytowych
  7. Realizacja programu sprawdzeń
  8. Rola ABI i IOD w podejściu opartym na ryzyku
  9. Prawidłowe wykonywanie zadań zleconych ABI przez GIODO

⊕ Rola ABI w rozwiązywaniu „trudnych przypadków” – warsztaty oparte na prawdziwych przypadkach
⊕ Możliwość zakończenia szkolenia podejściem do testu sprawdzającego, po którego zdaniu ABI otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę

Szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji i inspektorów ochrony danych (ABI/IOD)

Cena: 499,00 

Czas trwania: 7h

Udostępnij

Kurs obejmuje gruntowne przygotowanie dla osób, które będą wkrótce pełniły obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych. Trener opowie o najważniejszych przepisach, a także przytoczy praktyczne przypadki, wraz ze sposobami radzenia sobie z nimi.

Status