Szkolenie: Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach IT

499,00 

Prowadzący
Konrad Mazur Konrad Mazur, Praktykujący prawnik, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Już od drugiego roku studiów prawniczych interesuje się prawem nowych technologii, a szczególnie bliskie są mu prawne aspekty ochrony informacji. Konrad Mazur świadczy wsparcie prawne dla firm z sektora IT. Nie boi się innowacyjnych rozwiązań, zarówno w sferze przepisów, jak i technologii.

Początek
15 lutego 2018 09:00
Koniec
15 lutego 2018 16:00
Adres
Gdynia, Aleja Zwycięstwa 96/98   Wyświetl mapę
  1. Główne zasady ochrony danych osobowych w rozwiązaniach IT
  2. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia oprogramowania i rozwiązań IT naruszające ochronę danych osobowych
  3. Realizacja obowiązków ochrony danych osobowych w fazie projektowania oprogramowania lub innych rozwiązań IT (zasada privacy by design)
  4. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w urządzeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych
  5. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w oprogramowaniu wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych
  6. Jak spełnić minimalne standardy ochrony danych w aplikacjach mobilnych
  7. Interoperacyjność i możliwość przenoszenia danych osobowych
  8. Zarządzanie uprawnieniami oraz zasobami w zbiorach danych osobowych
  9. Zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych

⊕ Warsztaty związane z zastosowaniem omówionych zagadnień w rzeczywistych środowiskach roboczych (opartych o konkretne technologie)

Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach IT

Cena: 499,00 

Czas trwania: 7h

Udostępnij

Jest to szkolenie dedykowane dla firm, które zajmują się wytwarzaniem oprogramowania i pragną zapewnić swoim produktom maksymalną zgodność z obecnymi i nadchodzącymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Skupimy się na praktycznych kwestiach związanych z projektowaniem i programowaniem aplikacji, także tych mobilnych.

Status