Ekspert D.s Wdrożenia RODO

Do zadań eksperta ds. wdrożeń ochrony danych osobowych należą

 

Analiza informacji dotyczących danych osobowych w podmiocie, m.in. ich zakresu, źródeł pozyskiwania, sposobów i celów przetwarzania, osób mających do nich dostęp, okresów i sposobów ich usuwania

 

Sklasyfikowanie danych osobowych pod kątem ich legalności oraz podstaw prawnych do ich przetwarzania

 

Identyfikacja innych, zewnętrznych podmiotów, mających dostęp do danych osobowych oraz określenie, jaką pełną rolę dla klienta (administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający, strona trzecia, odbiorca)

 

Przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka dla przetwarzania danych osobowych pod kątem RODO (w tym privacy by design)

 

Określenie i opracowanie dodatkowej dokumentacji, podwyższającej poziom zgodności z przepisami ochrony danych, np. polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności, procedury reagowania na naruszenia ochrony danych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, rejestry zgłaszanych żądań realizacji praw

 

Określenie potrzeby zbierania zgód oraz pomoc w sformułowaniu ich treści oraz sposobów zbierania

 

Sformułowanie właściwych treści informacji przedstawianych osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe (tzw. „obowiązek informacyjny”) oraz wskazanie, w jaki sposób ów informacja ma być udzielana

 

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych pod kątem zachowania dostępności, poufności i integralności danych osobowych, przetwarzanych przy jego pomocy

 

Proponowanie i wdrażanie dedykowanych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych

 

Audyt strony internetowej i newslettera pod kątem realizacji przepisów ochrony danych osobowych przedstawienie propozycji środków naprawczych

Zainteresowany?

Napisz do nas