Niezależnie od tego czy chcą Państwo należycie spełniać obowiązujące wymagania prwane w zakresie ochrony danych osobowych czy też wdrożyć normę ISO 27001, na samym początku należy przeprowadzić audyt.

Audyt to nie tylko dane i wytyczne, do których później trzeba się dostosować. Najważniejsza jest rozmowa i podejście do tematu. Dzięki zebraniu informacji od odpowiedniej osoby w firmie (może być to dyrektor bądź kierownik posiadający odpowiednią wiedzę) sporządzany jest audyt ogólny. Jest to niezbędne i ma na celu wstępne rozpoznanie pokazujące obszary występowania uchybień, na które warto zwrócić większą uwagę przygotowując audyt dedykowany.

Po przeprowadzeniu audytu ogólnego otrzymają Państwo wstępny raport z pierwszymi wytycznymi co należy poprawić, a także co realizowane jest w sposób właściwy. W przypadku audytu dedykowanego przeprowadzamy bardzo szczegółową analizę procedur stosowanych w Państwa firmie. Nasi audytorzy weryfikują w Państwa Organizacji sposób spełniania wszystkich wytycznych przewidzianych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Audyt składa się z oględzin i pytań kierowanych nie tylko do jednej osoby, ale do wielu pracowników. Na tej podstawie przedstawimy Państwu wygenerowany raport z dokładnymi zaleceniami, których prawidłowe wdrożenie pozwoli sprawić, że Państwa firma będzie spełniać wymagania prawne przewidziane przez prawo ochrony danych osobowych.

Zaufali Nam:

Zainteresowany?