Privacy Shield, czyli sposób na skuteczną ochronę danych Europejczyków w USA

W dniu 12 lipca 2016, Komisja Europejska przyjęła decyzje w sprawie EU-U.S. Privacy Shield.

Jest to ramowe porozumienie, gwarantujące ochronę podstawowych praw każdego obywatela Unii Europejskiej, którego dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Wprowadza również przejrzyste prawo dla przedsiębiorstw, korzystających z transatlantyckiej wymiany danych.

Nowy układ obejmuje:

  • Podwyższone wymagania w stosunku do firm, które otrzymują dane osobowe z EU,
    w zakresie ich ochrony,
  • Gwarancje uzyskania wglądu do danych dla rządu Stanów Zjednoczonych,
  • Skutecznej ochrony i wyegzekwowania zadośćuczynienia dla osób fizycznych,
  • Doroczne, wspólne sprawdzenie, w jaki sposób przebiega realizacja postanowień porozumienia.