Analiza online

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem informacji czy Państwa firma jest zobowiązana do spełnienia wymagań ustawy o ochronie danych osobowych, prosimy o odpowiedź na pytania.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 90 sekund.

Czy korzystają Państwo z e-maila służbowego do kontaktowania się Klientem? *
Czy zatrudniają Państwo pracowników? *
Czy na Państwa stronie internetowej dostępny jest newsletter? *
Czy przetwarzają Państwo dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury dla Klienta? *
Czy posiadają Państwo opracowaną dokumentację opisującą zasady ochrony danych osobowych w firmie? *
Czy osoby mające dostęp do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe otrzymały wymagane upoważnienie do pracy w tych systemach (np. do e-maila służbowego, programu do obsługi klienta, programu do wystawiania faktur)? *
Czy dokonali Państwo zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)? *
Czy w firmie została powołana osoba na stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)? *
Czy uczestniczyli Państwo w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych? *
Czy Państwa firma posiada umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte ze swoimi podwykonawcami/kontrahentami (np. z biurem rachunkowym, firmą informatyczną)? *
Czy Państwa stacje robocze (w tym przenośne) mają dostęp do Internetu? *
Ile posiadają Państwo stacji roboczych? *
Czy posiadają Państwo własne serwery? *
Czy są Państwo osobą fizyczną, która przetwarza dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych? *
Czy są Państwo podmiotem mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, wykorzystującym środki techniczne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie do przekazywania danych? *

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Za chwilę otrzymają Państwo raport na temat stanu ochrony danych osobowych w Państwa firmie.