Czy wiesz, że

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnego przepływu. Rozporządzenie będzie regulowało kwestie ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

 

Jak to działa?

TWOJA FIRMA

Firma SALVIO Sp. z o. o. oferuje dwie drogi przeprowadzenia audytu w celu pozyskania informacji i przygotowania odpowiedniej oferty dla Państwa.
Należy podkreślić, iż niezależnie od wybranego przez Państwa audytu, wdrożymy wszelkie wymagania z zakresu ochrony danych osobowych, które obowiązują firmę.
Zachęcamy do wypełnienia analizy online w celu otrzymania automatycznego i rzeczowego raportu odpowiadającego na pytanie czy Państwa firma jest zobowiązana do przestrzegania wymagań ustawy o ochronie danych osobowych.

Audyt ogólny
Audyt dedykowany
Przeprowadzenie audytu wyłącznie poprzez wywiad/ rozmowę z wyznaczoną osobą

Szybko przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów

Gwarancja prawidłowości sporządzonej dokumentacji w oparciu o audyt ogólny dokumentacji

Raport ogólny
Przeprowadzenie audytu poprzez wywiad/ rozmowę, przegląd posiadanej dokumentacji, fizyczne sprawdzenie stacji roboczych itp.

Dokładnie przy zachowaniu zasady optymalizacji kosztów

Gwarancja na prawidłowo sporządzoną dokumentację, właściwie zabezpieczone środowisko informatyczne tj. stacje robocze, sieć itd.

Raport dedykowany (szczegółowy)

Zainteresowany?